Kamer van Koophandel
Tool Com BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30227406.

Inhoud
De door Tool Com BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tool Com BV kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Tool Com BV en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Tool Com BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Tool Com BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Tool Com BV.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Tool Com BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijn de voorwaarden te vragen.
De directie van Tool Com B.V.